Pengusaha Homestay boleh dan tidak boleh lakukan perkara ini.

Photo by SHVETS production: https://www.pexels.com/photo/person-with-letters-on-his-palms-8410857/

Sebagai seorang pengusaha homestay, terdapat beberapa perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan perniagaan homestay. Berikut adalah beberapa contoh:

Boleh dilakukan oleh Penguasa Homestay

Pertama, pengusaha homestay boleh menawarkan keselesaan dan kemudahan yang mencukupi kepada tetamu. Ini termasuk menyediakan tempat tidur yang selesa, peralatan dapur, akses internet, televisyen, dan kemudahan lain yang diperlukan untuk memenuhi keperluan tetamu.

Kedua, pengusaha homestay perlu memasarkan homestay mereka secara jujur dan telus. Ini bermaksud memberikan maklumat yang tepat dan jelas mengenai homestay, fasiliti yang disediakan, dan ciri-ciri unik homestay yang membezakan ia daripada homestay yang lain.

Ketiga, pengusaha homestay perlu menjaga kebersihan dan kesihatan homestay dengan baik. Ini termasuk membersihkan homestay secara berkala, memastikan kebersihan bilik mandi, dan menyediakan bekalan air bersih dan sabun.

Keempat, pengusaha homestay perlu memberikan perkhidmatan yang mesra dan baik kepada tetamu. Ini termasuk memberikan arahan yang jelas mengenai cara menggunakan fasiliti homestay, menjawab soalan tetamu dengan jujur, dan memberikan sokongan dan bantuan jika diperlukan.

Kelima, pengusaha homestay perlu memenuhi keperluan lesen dan peraturan yang berlaku. Ini bermaksud memastikan homestay mereka mempunyai lesen perniagaan yang sah dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.

Tidak boleh dilakukan oleh Penguasa Homestay

Pertama, pengusaha homestay tidak boleh menipu atau menipu tetamu dengan memberikan maklumat yang tidak tepat tentang homestay atau kemudahan yang disediakan. Ini termasuk memberikan maklumat palsu mengenai lokasi homestay, kemudahan yang tidak disediakan, atau ciri-ciri homestay yang tidak wujud.

Kedua, pengusaha homestay tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan tetamu seperti mencuri atau merosakkan harta benda mereka. Ini termasuk mencuri wang atau barang berharga tetamu, merosakkan harta benda tetamu, atau mengabaikan tuntutan ganti rugi jika homestay atau kemudahan yang disediakan menyebabkan kerugian kepada tetamu.

Ketiga, pengusaha homestay tidak boleh melanggar peraturan dan undang-undang yang berkenaan dengan pengendalian homestay. Ini termasuk mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa seperti pendaftaran homestay, pembayaran cukai, dan pengendalian homestay mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.

Keempat, pengusaha homestay tidak boleh menjalankan aktiviti yang tidak sah atau merugikan masyarakat setempat. Ini termasuk memastikan bahawa tetamu tidak melakukan aktiviti yang melanggar undang-undang seperti judi, pengedaran dadah, atau menyebabkan keresahan.

Sebagai pengusaha homestay, penting untuk memahami dan mematuhi semua peraturan dan etika perniagaan yang berlaku untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan perniagaan yang baik.

Photo by SHVETS production: https://www.pexels.com/photo/person-with-letters-on-his-palms-8410857/

IKLAN PERCUMA DI DIREKTORI HOMESTAY

IKLAN HOMESTAY PERCUMA DI DIREKTORI HOMESTAY
Pasang Iklan Homestay Percuma

Leave a Reply