Cara Mengira Deposit Bayaran Sewa Homestay Untuk Pemilik Homestay

Untuk mengira deposit bayaran sewa homestay, pemilik homestay boleh mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Tentukan jumlah deposit yang ingin dikenakan. Deposit biasanya adalah sejumlah wang yang perlu dibayar oleh penyewa sebagai jaminan sekiranya ada kerosakan atau kehilangan di dalam homestay semasa tempoh penyewaan.
  2. Tetapkan tempoh masa penyewaan. Pemilik homestay perlu menentukan tempoh masa penyewaan, contohnya seminggu, sebulan atau lebih lama.
  3. Kira jumlah bayaran sewa homestay. Jumlah bayaran sewa homestay boleh dikira berdasarkan tempoh masa penyewaan dan kadar sewa homestay yang ditetapkan. Contohnya, jika kadar sewa homestay adalah RM100 sehari dan penyewaan selama seminggu, jumlah bayaran sewa adalah RM700.
  4. Kira jumlah deposit yang diperlukan. Jumlah deposit yang diperlukan biasanya adalah sejumlah wang yang sama dengan kadar sewa homestay untuk beberapa hari atau sebulan. Pemilik homestay boleh menetapkan deposit yang lebih tinggi jika perlu.
  5. Beri penjelasan kepada penyewa mengenai bayaran deposit. Pemilik homestay perlu memberitahu penyewa mengenai bayaran deposit, tempoh masa penyewaan, jumlah bayaran sewa dan sebarang terma dan syarat yang berkaitan dengan bayaran deposit.

Sekiranya terdapat kerosakan atau kehilangan di dalam homestay semasa penyewaan, pemilik homestay boleh menggunakan deposit sebagai ganti rugi. Sekiranya tiada kerosakan atau kehilangan, deposit akan dikembalikan kepada penyewa pada akhir tempoh penyewaan.

Leave a Reply