Terma Dan Syarat Umum Bagi Sewaan Unit Homestay Di Malaysia

Terma dan syarat sewaan unit homestay di Malaysia adalah seperti berikut:

  1. Pembayaran Pelanggan perlu membayar jumlah sewa yang ditetapkan sebelum masuk ke unit homestay. Pembayaran boleh dilakukan melalui kaedah pemindahan wang atau bayaran tunai.
  2. Tempoh Sewaan Tempoh sewaan homestay ditetapkan oleh pemilik homestay. Pelanggan perlu mematuhi tempoh sewaan yang telah ditetapkan. Jika pelanggan ingin menambah tempoh sewaan, ia perlu memaklumkan pemilik homestay dan bayaran tambahan akan dikenakan.
  3. Penginapan Penginapan hanya untuk jumlah tetamu yang telah ditetapkan. Pelanggan tidak dibenarkan menginap lebih daripada bilangan tetamu yang telah ditetapkan kecuali dengan persetujuan pemilik homestay.
  4. Keselamatan Pelanggan perlu menjaga keselamatan unit homestay dan peralatan yang disediakan. Pelanggan juga bertanggungjawab untuk mengganti apa-apa kerosakan yang berlaku semasa penginapan.
  5. Kemudahan Pelanggan perlu menjaga kemudahan yang disediakan di unit homestay. Jika terdapat kerosakan atau kecacatan pada kemudahan, pelanggan perlu memaklumkan pemilik homestay.
  6. Larangan Aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang Malaysia dan adat resam tidak dibenarkan di unit homestay. Pelanggan juga tidak dibenarkan mengadakan parti atau majlis tanpa kebenaran pemilik homestay.
  7. Pengesahan Pelanggan dikehendaki menandatangani kontrak sewaan homestay sebelum memasuki unit homestay. Pengesahan kontrak adalah untuk mengelakkan sebarang kekeliruan di masa hadapan.
  8. Pembatalan Jika pelanggan membatalkan tempahan, bayaran akan dikembalikan mengikut polisi pembatalan yang telah ditetapkan oleh pemilik homestay.

Sekiranya pelanggan mematuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan, pengalaman penginapan di unit homestay di Malaysia pasti menyeronokkan dan memuaskan.

One Comment on “Terma Dan Syarat Umum Bagi Sewaan Unit Homestay Di Malaysia”

Leave a Reply